โลโก้เว็บไซต์ การให้น้ำในการปลูกหญ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : การให้น้ำในการปลูกหญ้า

สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้าเนเปียปากช่องเพื่อคนพิการจังหวัดลำปาง แก่นายสุธีร์ ไชยวัง ณ หอพักพิกุลทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ได้ศึกษาพื้นที่เพื่อวางแผนติดตั้งระบบการจ่ายน้ำและการติดตั้งเครื่องจักร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา