โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันระดับอาเซียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : การแข่งขันระดับอาเซียน

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ชิมลาง 1 เหรียญทอง การแข่งขันระดับอาเซียน
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          17-19 สิงหาคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการแข่งประเภทการผลิตสุกรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขัน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา