โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพองคืกรและดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว” วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.055-968612-12 หรือ www.nuce.nu.ac.th (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,200 บาท)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา