โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-22

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
พุธ 22 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพองคืกรและดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว” วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.055-968612-12 หรือ www.nuce.nu.ac.th (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,200 บาท) >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน
พุธ 22 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ  ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ในวันและเวลาทำการ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.onespa.or.th หรือโทร.02-2163955 >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง)
พุธ 22 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2994155-6 ทุกวันในเวลาราชการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา