โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ  ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และขั้นพื้นฐาน กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ในวันและเวลาทำการ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.onespa.or.th หรือโทร.02-2163955 ต่อ 110


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา