โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (Yes 2019) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (Yes 2019)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (Yes 2019)  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2562 ทาง  www.set.or.th/yfs  รายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิลาศิณี 0-2009-9817

       


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา