โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่ง) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2994155-6 ทุกวันในเวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา