โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักเรียน นักศึกที่ประสงค์ทำงาน Part Time ขึ้นทะเบียนความต้องการหางานทำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักเรียน นักศึกที่ประสงค์ทำงาน Part Time ขึ้นทะเบียนความต้องการหางานทำ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์ทำงาน Part Time  ตามโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน กรอกแบบขึ้นทะเบียนต้องการหางานทำ เพื่อนำข้อมูลให้สถานประกอบการได้คัดเลือก หรือนัดหมายในการสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณชนัญชิดา  ทิพย์มูล โทรศัพท์ 0 5426 5049 กรอกใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะด้นำส่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางต่อไป

ตำแหน่งงานว่างและแบบขึ้นทะเบียนออนไลน์ คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา