โลโก้เว็บไซต์ สวทช ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวทช ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สถาบันวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
        หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
        หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
        หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:1012 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
        หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass  รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.NSTDAacademy.com/advancedtraining หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81891 , 81892


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา