โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-01-29

คลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ
อังคาร 29 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          28 มกราคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกเห็ด และจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แล... >> อ่านต่อ


สวทช ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
อังคาร 29 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        สถาบันวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย         หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ         หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.0... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา