โลโก้เว็บไซต์ เริ่มแล้วการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เริ่มแล้วการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เริ่มแล้วการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  ณ มทร.ล้านนา น่าน
      วันนี้ (25 ม.ค.62) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 43 รายการ 9 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ และทักษะรายการส่วนกลาง
      ทั้งนี้การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 มีกำหนดการพิธีเปิดอย่างทางการในเวลา 17.00 น. โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
      ข่าว : จตุพร โปธาคำ
      ภาพ : อาพัชรี  ศิรินาโพธิ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา