โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการตัดสิน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะกรรมการตัดสิน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะกรรมการตัดสิน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน

     คณะกรรมการตัดสิน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  ณ ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี ดร ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร ทั้งหมด 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1.รายการส่วนกลาง 2.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5.สาขาวิชาประมง 6.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 8.สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 9.สาขาวิทยาศาสตร์ (STEM)

     สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร ในครั้งนี้ จำนวน 70 คน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา