โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          21 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานในการประชุมฯ  กล่าวว่า การจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประจำทุกปี 
          สำหรับเส้นทางในการเดินใช้เส้นทางเป็นรูปอักษรตัว P กำหนดจุดเริ่มต้นจากอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผ่านสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกลับมาสิ้นสุด ณ อาคารอำนวยการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการจับสลากรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ  จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา