โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ รุ่นที่ 1 เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง กำหนดส่งใบสมัครไยใน 23 มกราคม 2562 ค่าลงทะเบียน 900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093-0284758 /065-1577424

รายละเอียดหลักสูตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา