โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-01-11

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ รุ่นที่ 1 เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง กำหนดส่งใบสมัครไยใน 23 มกราคม 2562 ค่าลงทะเบียน 900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093-0284758 /065-1577424 รายละเอียดหลักสูตร >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.lpch.go.th/run  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-335262-8 ต่อ 339 หรือ 169 หรือคุณรัชนี ฝั้นปันวงค์ 093-1391591 รายละเอียดการจัดกิจกรรม >> อ่านต่อ


ม.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าสึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 62
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2562 ผู้ในใจดูรายละเอียดการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-4320-2420 , 088-0620132 >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) งบทดลอง GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ คุณวราภรณ์  ด่านดำรงรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2539-8821 ต่อ 203 หรือ 089-1641880 หมายเลขโทรสาร 0-2539-9125 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกคลิก http://singhabizcourse.com/2019/ >> อ่านต่อ


คณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     คณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะวิจัยโครงการฯ นำเยาวชนและแกนนำนักวิจัยชุมชนบ้านหัวฝาย, คนในชุมชนผู้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ, เครือข่าย ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล ลงพื้นที่ป่าต้นน้ำ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 14 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๕.๔๐ – ๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย (บริเวณลานพ่อปู่) เวลา    ๐๕.๔๐ น.                  -อธิการบดี สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส  รองอธิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา