โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมแข่งขัน วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.lpch.go.th/run  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-335262-8 ต่อ 339 หรือ 169 หรือคุณรัชนี ฝั้นปันวงค์ 093-1391591

รายละเอียดการจัดกิจกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา