โลโก้เว็บไซต์ บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ คุณวราภรณ์  ด่านดำรงรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2539-8821 ต่อ 203 หรือ 089-1641880 หมายเลขโทรสาร 0-2539-9125 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกคลิก http://singhabizcourse.com/2019/

รายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา