โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยคุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ในงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

         ทีมงานแนะแนวการศึกษา มีความตั้งใจจะไปร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๕ ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยฯ โดยมีคุณอรรถพร เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ

       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดผลงานนิทรรศการงานครู นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานจากสถานศึกษาต่างๆ ร่วมงานดังกล่าว กิจกรรมทางวิชาการ และแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ ตลอดจนปิดท้ายด้วยการขายสินค้าพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษา  การแข่งขันฟุตซอล (Street Soccor) การแสดง Corver Dance รวมประเภทตัวต่อตัวแบบชายหญิง การแสดง TUP-KLN GOT TALENT การประกวดร้องเพลง และการแสดงวงดนตรี

      การจัดบูธแนะแนวการศึกษาดังกล่าว น้องนักเรียนโรงเรียนพัทธนาการเขลลางค์ได้ห้ความสนใจกับบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมาก พร้อมกันนี้ ท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๕ ได้รับมอบของใบประกาศเกียติคุณ แทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสร่วมจัดบูธนิทรรศการงานดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แทนคำขอบคุณทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ที่ได้ให้โอกาสกับมหาวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           ราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา