โลโก้เว็บไซต์ เกษตรราชมงคลลำปาง'62 มาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เกษตรราชมงคลลำปาง'62 มาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆหนูๆเที่ยวงานเกษตรราชมงคล'62 พร้อมเปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถ สนุกกับเกมส์และซุ้มความรู้ ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา  ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 
    ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชนสู่สากล การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากความรู้ที่ก่อให้เกิดกระบวนการคิดแล้ว นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยฯที่มีเอกลักษณ์ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ในปี 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดงานเกษตรราชมงคลเป็นครั้งแรก เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม ผ่านกิจกรรมที่ถ่ายทอดโดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันไก่แจ้ไทยชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เวทีแสดงความสามารถของเด็กๆ  เกมส์และซุ้มความรู้ จากนักศึกษา 3 คณะ ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ภายในงานมีบริการรถนำเที่ยว ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับแหล่งเรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวในตอนท้าย

ภาพ/ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

กำหนดการงานเกษตรราชมงคล62


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา