โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์การสมัคร โควตาพิเศษ รอบ TCAS1 ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์การสมัคร โควตาพิเศษ รอบ TCAS1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้มีรายชื่อสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง http://entrance.rmutl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 156
          ที่มาของข่าว : พิมพ์ฉวี ประกอบเสียง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา