โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-12-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์การสมัคร โควตาพิเศษ รอบ TCAS1 ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้มีรายชื่อสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง http://entrance.rmutl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 156 ... >> อ่านต่อ


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองบริหารทรัพยากร ในวันที่  4  ธันวาคม ๒๕61  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา