โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองบริหารทรัพยากร ในวันที่  4  ธันวาคม ๒๕61  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา