โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “EF ทักษะสมองขั้นสูง  ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410601 ต่อ 1201 หรือดาวน์โหลดเอกสาร www.muagoth หัวข้อประชาสัมพันธ์: หัวข้อหนังสือเวียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา