โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-11-26

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตประจำปี 2561 บริษัท นิยมพาณิชลำปางจำกัด
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           บ.นิยมพาณิชลำปาง จำกัด  ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตแก่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 ธันวาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ บ.นิยมพาณิชลำปาง จำกัด >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “EF ทักษะสมองขั้นสูง  ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410601 ต่อ 1201 หรือดาวน์โหลดเอกสาร www.muagoth หัวข้อป... >> อ่านต่อ


การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship  , http://scholar.go.th , htpp://uis.ocsc.go.th รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค.61 >> อ่านต่อ


รับสมัครพนักงาน
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

           บ.รักงานพิมพ์ จำกัด  ประกอบกิจการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา           จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย                จบการศึกษาด้านการตลาด เทคโนโลยีการพิมพ์ 3. เจ้าหน้าที่เตรียมงานก่อมพิมพ์   จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอ... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" สร้างโอกาสเรียนรู้ในมิติสังคมให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยท้องถิ่น "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" ซึ่งศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดขึ้น ณ พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ภายใต้ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยชุดงานวิจัยดังกล่าวเป็นพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของนั... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” จัดขึ้นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทีมที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” ในระดับประเทศที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562  อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความร... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา