โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship  , http://scholar.go.th , htpp://uis.ocsc.go.th รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค.61


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา