โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครพนักงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           บ.รักงานพิมพ์ จำกัด  ประกอบกิจการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา           จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย                จบการศึกษาด้านการตลาด เทคโนโลยีการพิมพ์

3. เจ้าหน้าที่เตรียมงานก่อมพิมพ์   จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบดีไซน์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-612747 ต่อ 191  หรือ www.worldlenninum.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา