โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" สร้างโอกาสเรียนรู้ในมิติสังคมให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยท้องถิ่น "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" ซึ่งศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดขึ้น ณ พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ภายใต้ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยชุดงานวิจัยดังกล่าวเป็นพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของนักวิจัยฝ่ายวิชาการและนักวิจัยชุมชน และสร้างโอกาสการเรียนรู้ในมิติสังคมให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัยในครั้งนี้

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร  สุรินทร์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา