โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารหนูณิชย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารหนูณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารหนูณิชย์ ตามโครงการร้านอาหารหนูณิชย์  ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2561  สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 062-9505679


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา