โลโก้เว็บไซต์ ชอประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลารับสมัคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชอประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลารับสมัคร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  จัดประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562- เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  โดยจะขยายเวลาการรับผลงาน ได้ถึงภายในวันที่ 24 ธันวาคม  2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-873550 ต่อ 404


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา