โลโก้เว็บไซต์ สกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมงานจาก สกว.ท้องถิ่น นำโดยคุณภัทรา มาน้อย และอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับงานวิจัย ณ ห้องประชุมกองการศึกษา อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
        การประชุมหารือการวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการต่อเนื่องโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางในการทำวิจัยที่มีฐานโจทย์จากชุมชน และเพื่อสร้างทีมพี่เลี้ยงจากทีมงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 

ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา