โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-11-05

สกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

       ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมงานจาก สกว.ท้องถิ่น นำโดยคุณภัทรา มาน้อย และอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับงานวิจัย ณ ห้องประชุมกองการศึกษา อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปางจัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                4 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปาง จัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวลแก่เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 21 เครื่อง โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด  ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการโรตารีภาค 3360 และคณะ อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง  ดร.สุพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา