โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก  เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาวิชาภูมิทัศน์ และอาจารย์กุลวิชญ์ พานิชยกุล อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า ๕๐ คน

           สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมกันนี้ อาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ดังกล่าวด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา