โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-31

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาวิชาภูมิทัศน์ และอาจารย์กุลวิชญ์ พานิชยกุล อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า ๕๐ คน         &... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 12
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร 02-6495000 ต่อ 11017 หรือ เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/12th/   >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเปิดเผยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program  ในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง            ด้าน ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


ประกาศฯ แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2561
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 >>รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา