โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card  ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program  ในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

           ด้าน ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า โครงการ Bric program เป็นโครงการนำร่องในการจัดการศึกษานานาชาติรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบราวิจายา (University Of Brawijaya) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (Rajamangala University of Technology Lanna) เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ทางวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ วท.บ.พืชศาสตร์ และวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรน่าน ลำปาง และพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ  Brawijaya-RMUTL International Class Program : BRIC Program ณ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย (University of Brawijaya) ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเรียนร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ลำปาง  ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมี Option ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถเลือกฝึกงานก่อนหรือหลัง BRIC Program ได้อีกด้วย

            สำหรับกิจกรรมในวันพิธีปิดโครงการ BRIC Program ดังกล่าว มีการนำภาพวิดิโอ เพาเวอร์พอยท์ สรุปภาพรวมกิจกรรม ภาพความประทับใจทั้งเบื้องหน้าการเรียน และเบื้องหลังการทำงาน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาคนไทย กับนักศึกษาชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม อาหาร และมิตรภาพ ซึ่งทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มีโครงการดังกล่าวอีกและอยากให้ขยายเวลาของโครงการให้มากกว่านี้ และอยากมีโอกาสไปฝึกงานยังต่างประเทศ พร้อมกับปิดท้ายว่าขอบคุณโครงการฯ นี้ที่ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของจริง ศึกษาจริง ปฏิบัติจริง และได้มิตรภาพอย่างแท้จริง

ขอเชิญชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1634

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา