โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสโมสรโรตารีลำปางในโอกาสหารือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องบดอัดสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสโมสรโรตารีลำปางในโอกาสหารือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องบดอัดสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         19 ตุลาคม 2561 ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคุณอนุวัฒน์ ภูวเศรษฐ์ ผู้บริหารสโมสรโรตารีลำปาง อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารี ลำปาง และคณะ  ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องบดอัดสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร( Shedder)  ณ ห้องรับรอง สำนักบริหารพื้นที่ลำปาง
         สำหรับเครื่อง Rotary Shredder เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสโมสรโรตารีลำปางร่วมกันผลิต จำนวน 20 เครื่อง จากการหารือดังกล่าวมีกำหนดจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมส่งมอบเครื่อง Shredder แก่สโมสรโรตารีและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยภาคเช้าจะเป็นการอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่อง และภาคบ่ายจะเป็นการทำ workshop ในการทำปุ๋ยและการบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ  นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือความร่วมมือในการจัดโครงการปั่นจักรยาน Bike for health and environment ในวันที่ 12 มกราคม 2562  อีกด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา