โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ และ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอชีพเกาะคาโดยได้แนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบโควต้าพิเศษ๑ และโควต้าพิเศษ๒ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังทั้งระดับปวช.๓ และปวส.๒ กว่า 100 คน

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผศ.พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา