โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า  (อาคาร 6) จำนวน 1 รายการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6) จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น  ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา