โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-26

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6) จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคาร คสล. เป็นตึก 3 ชั้น  ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า (อาคาร 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา