โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางมอบเครื่องสับสับปะรดสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพแก่เกษตรกรห้วยหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางมอบเครื่องสับสับปะรดสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพแก่เกษตรกรห้วยหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 25 กันยายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดยอาจารย์ประเทือง  ฝั้นแก้ว อาจารย์กีรติ  วุฒิจารี  อาจารย์วิชัย  สินจักร์ อาจารย์ประจำสาขาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์     ได้มอบเครื่องสับสับปะรดให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จเพื่อแก้ปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำล้นตลาดนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับใช้ในแปลงปลูกสับปะรดและพืชผักสวนครัวเพื่อแก้พัฒนาสับปะรดที่ขายไม่ได้ ลดรายจ่าย และสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน
                สำหรับเครื่องสับสับปะรดประกอบด้วยกลไกของการทำงานที่สำคัญมีอยู่ 3 ส่วนหลัก คือชุดป้อนวัตถุดิบเข้าแบบลูกกลิ้งฟันเฟือง ชุดใบมีดตัดหั่นจำนวน 4 ใบ และชุดส่งกำลังโดยใช้เครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ขนาด 6.5 แรงม้า ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง มีหลักการทำงานง่ายๆคือ เมื่อสับปะรดผลดิบที่ได้จากการสับเป็นชิ้นซึ่งมีขนาดพอเหมาะกับช่องทางเข้านำเทใส่ลงในถาดรองรับสำหรับป้อนวัตถุดิบเพื่อลำเลียงเข้าเครื่องสับ เมื่อเครื่องสับสับปะรดเริ่มหมุนทำงานโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนที่จากเครื่องยนต์ซึ่งจะส่งกำลังผ่านไปยังชุดสายพานเพื่อหมุนชุดใบมีดซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่องสับ และชุดเกียร์ขับของลูกกลิ้งฟันเฟืองซึ่งอยู่ภายในช่องทางป้อนเข้าวัตถุดิบให้หมุนการทำงานพร้อมกัน ซึ่งในขณะที่เครื่องสับสับปะรดหมุนทำงานอยู่ชุดลูกกลิ้งฟันเฟืองจะหมุนตามในลักษณะทิศทางหมุนเข้าหากันเพื่อที่จะดึงวัตถุดิบป้อนเข้าไปยังชุดใบมีดเพื่อหั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นที่เล็กละเอียดลงและดันออกมาทางช่องทางออกวัตถุดิบลงตะกร้ารองรับ
                ข่าว/ภาพ : สุนิสา  ติ๊บคำ
                ที่มาของข่าว : อ.อาจารย์วิชัย  สินจักร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา