โลโก้เว็บไซต์ ๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ จัดฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับการประสานงานจากกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ในการสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสา และเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสา

          พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ยังได้ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมงานดังกล่าว พร้อมกำขอความร่วมมือสำหรับการแต่งกายของคณาจารย์และบุคลากร ให้สวมสูท ราชมงคลสีดำ หรือสีกรมท่า และนักศึกษาแต่งกายนักศึกษาให้ถูกระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์  เวลา ๐๘.๐๐ น. และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดความดีด้วย ผอ.กองการศึกษากล่าวปิดท้าย

ขอเชิญชมภาพงานประชุมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1625ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา