โลโก้เว็บไซต์ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เสริมการเกษตร/คนสวน จำนวน 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เสริมการเกษตร/คนสวน จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/คนสวน  จำนน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามรถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม  2561 เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-223856, 054-316395


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา