โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-10-08

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไก่สวรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง มทร.ล้านนา ลำปาง กับ มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไก่สวรรค์ และไก่แผ่น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561  ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน... >> อ่านต่อ


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เสริมการเกษตร/คนสวน จำนวน 1 อัตรา
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/คนสวน  จำนน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามรถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม  2561 เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-223856, 054-316395 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอดีตประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร  จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตึก วทอ.ห้องเรียนชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม 1 รายการ
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มทร.ล้านนา  ลำปาง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตึก วทอ.ห้องเรียนชั้น  3 เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดเดิมใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 รายการ
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                ตามประกาศ มทร.ล้านนา  ลำปาง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดเดิมใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา