โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 808 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอดีตประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร  จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา