โลโก้เว็บไซต์ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า “ฉลาดรู้ประชามติ” เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในการการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2559 เป็นต้นไป ตามวิธีการต่อไปนี้ แสกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์คำว่า “ฉลาดรู้ประชามติ”ในAPP STORE  หรือ GOOGLE PLAY จากนั้น เลือกดาวน์โหลด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา