โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-21

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า “ฉลาดรู้ประชามติ” เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในการการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2559 เป็นต้นไป ตามวิธีการต่อไปนี้ แสกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์คำว่า “ฉลาดรู้ประชามติ”ในAPP... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด โดยดาวน์โหลด application ชื่อ botany4thai
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

องค์การสวนพฤษศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด โดยดาวน์โหลด application  ชื่อ botany4thai เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย หากมีความประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร.053841234  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี   ผู้ประสงค์จะขอซื้อ/ขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอซื้อ/ขอแลกได้ตามวันและสถานที่ ดังต่อไปนี้ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 259 เป็นต้นไป ณ สถานที่ >> อ่านต่อ


แจ้งเลื่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  แจ้งเลื่อนการสัมครเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดสตรี ออกไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. โปรดส่งแบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiwomen.or.th >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี ภายใต้หัวข้อ “สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อ


การรับสมัครสอบแข่งขัน
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

กรมประมง ขอประชาสัมพันฑ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการปะมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่17 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2559 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัค... >> อ่านต่อ
นักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        16-19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติ (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ อาจารย์วัชรี  เทพโยธิน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากสับปะรด เรื่อง  "Pineapple powder : Sweet and tasty food additive" คว้ารางวัลเหรียญทอง “Gold Award” และรางวัล “Special Award For The Most Stupendous Work of... >> อ่านต่อ


รวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / RMUTL ช่อง@Youtube

วิดิทัศน์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา โดยรวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา