โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมธนารักษ์ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี   ผู้ประสงค์จะขอซื้อ/ขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอซื้อ/ขอแลกได้ตามวันและสถานที่ ดังต่อไปนี้

ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 259 เป็นต้นไป ณ สถานที่

1.        หน่วยรับและแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ

2.        หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์  ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ

3.        หน่วยรับและแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา  ถนนพหลโยธิน  จังหวัดปทุมธานี

ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ระบบ e-catalog ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบ e-catalog ได้ที่ www.trasury.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 025657943-48 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา