โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเลื่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งเลื่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  แจ้งเลื่อนการสัมครเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดสตรี ออกไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. โปรดส่งแบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiwomen.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา