โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      18 ก.ย. 61 ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA (th) edition โดยใช้โปรแกรม Zotero ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) จำนวน 35 คน และอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔/๔ จำนวน ๓๐ คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนางสาวกันยกานต์ ปัญญายืน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ฝ่ายวิทยบริการฯเป็นวิทยากรบรรยาย และนายอภิชาต ปัญญา เป็นผู้ช่วยวิทยากร โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย 

ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1612ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา