โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี ภายใต้หัวข้อ “สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.human.ac.th  หรือโทร. 077-913363 (ค่าลงทะเบียน 500-1,000 บาท) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา