โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 888 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            15 กันยายน 2561 นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปีนี้ ทางสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 500 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

             งานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา และนักกีฬาทุกคนสามารถนำเกมการแข่งขันกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ออภัย” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬา เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในโอกาสต่อไป

            ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา กรีฑา กรีฬาพื้นบ้าน หลีดมือ หลีดแดนซ์ ทางสโมสรนักศึกษา มีการประกาศผลรางวัลชนิดกีฬาประเภทต่างๆ มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล เหรียญรางวัลต่างๆ ของรางวัล และถ้วยรางวัลรวมกีฬาปีนี้ ได้แก่สีเขียว พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา และกล่าวปิดงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังกล่าวด้วย นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

ขอเชิญชมภาพกิจกรรมงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 เพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1606ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา